Kuvien käyttöoikeustiedot

Oikean alareunasta ja infonapista saa näkyviin kuvan käyttölupatiedot sekä oikeanlaisen viittauksen avoinna olevaan tuote- tai tosivärikuvaan. Kuvia saa käyttää vapaasti, kun lähdetiedot ovat kunnossa.

Käyttölupa

SYKEn tarjoamat satelliittituotteet kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan  piiriin.

Lähdemerkinnät

Aineistot ovat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmä -ryhmän sekä Geoinformatiikkatutkimusryhmän tuottamia. Satelliittikuvatulkinnat tehdään käyttäen useita NASAn, NOAAn ja EU:n Copernicus-ohjelman Sentinel-sarjan instrumentteja. Tällä hetkellä havainnointiin käytetään Sentinel-2 (ESA), Sentinel-3 (ESA), Landsat-8 (NASA) ja TERRA MODIS (NASA) -satelliitti-instrumentteja. Aiemmin ovat olleet käytössä myös NOAA-AVHRR (NOAA), AQUA/TERRA MODIS (NASA), ENVISAT MERIS (ESA), RADARSAT (CSA) ja AMSR-E (NASA) -instrumentit. ENVISAT MERIS- sekä Sentinel-2 -kuvat on ladattu Copernicus-ohjelman arkistopalvelimilta. Landsat-8 -kuvat ja osa AQUA MODIS -kuvista on ladattu NASAn arkistoista. Ilmatieteen laitos on vastaanottanut NOAA-AVHRR- ja AQUA/TERRA MODIS-kuvat.

SYKE on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin. Tosivärikuvia hyödynnettäessä täytyy mainita myös alkuperäisen datan toimittaja.

Esimerkiksi tosivärikuville

Esimerkiksi SYKEn vedenlaatuaineistoille


Tieteellisten julkaisujen viittauksia varten lisätietoja saa tukipalvelusta:  eotuki (at) syke.fi .