Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tarkkan karttanäkymän alareunassa on palkki ja pyöreä säädin, joiden avulla voidaan vaihtaa säädintä vetämällä näkymään valitun satelliittiaineiston ja vastaavan tosivärikuvan TAI taustakartan kanssa. Satelliittiaineistossa päälimmäisenä olevaa satellittiaineiston rajaa voi "siirtää" säädintä vetämällä siten, että alempana oleva aineisto paljastuu päällä olevan aineiston alta.

Vaihtotoiminnolla voi säätää näkymää eri aineistoilla seuraavasti:

  • Vedenlaatuaineistojen (sameus, humus, näkösyvyys, a-klorofylli, pintalevä) näkymissä säädetään vedenlaadun satelliittitulkintaa vastaavan tosivärikuvan kanssa, esim. sameus ja vastaavan ajankohdan Sentinel-2-tosivärikuva (S2 MSI).
  • Tosivärikuvien näkymässä säädetään Sentinel-2-tosivärikuvan (10m, S2 MSI) sekä Sentinel-3-tosivärikuvan (300m, S3 OLCI) tai Landsat-8-tosivärikuvan (30m, LC8 OLI) kanssa.
  • Pintaleväaineiston näkymässä säädetään keskiresoluution ja tarkan resoluution aineistojen välillä, esim. 60m-pintaleväaineisto ja vastaavan ajankohdan 300m-pintaleväaineisto. Myös mahdollista säätää näkymää tarkan resoluution pintalevätulkintaa vastaavan Sentinel-2-tosivärikuvan kanssa.
  • Kaikissa satelliittiaineistojen näkymissä voi säätäää satelliittitulkintaa tausta-aineiston ((oletuksena oleva harmaasävykartta, OpenStreetMap- kartta, MML:n taustakartta sekä Corine-maanpeitetulkinta) kanssa, esim. pintalämpötila ja MML:n taustakartta tai indeksikooste ja Corine-maanpeitetulkinta.

Laajennetussa näkymässä ( avautuu omaksi ikkunakseen/välilehdekseen -kuvakkeesta) voi vaihtaa näkymää kyseisen satelliittiaineiston ja vastaavan ajankohdan tosivärikuvien taikka tausta-aineistojen kanssa. Esimerkiksi keskiresoluution pintalevätulkinnan (300m) ja vastaavan Sentinel-3 -tosivärikuvan kanssa.


)

Kuva. Esimerkki vaihtotoiminnosta 30m -sameusaineiston (oikealla) ja vastaavan ajankohdan Sentinel-2 -tosivärikuvan (vasemmalla) kanssa. Sameuskuvaa on "vedetty" säätimestä "pois päältä" siten, että alla oleva tosivärikuva tulee esiin.

Kuva. Esimerkki vaihtotoiminnosta 10m maastoerotuskyvyn Sentinel-2 (S2 MSI, oikealla) ja 300m Sentinel-3 (S3 OLCI, vasemmalla) -tosivärikuvien välillä. Tarkempaa aineistoa voi vetää epätarkemman aineiston päältä.


Kuva. Esimerkki vaihtotoiminnosta NDVI-indeksikoosteen ja tausta-aineistoista löytyvän Corine-maanpeitetulkinnan välillä. NDVI-kooste on päällimmäisenä ja sen rajaa on vedetty säätimestä siten, että Corine-aineisto paljastuu alta.


  • No labels