Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Erilaisia luonnonilmiöitä ja ympäristön muutoksia voi seurata havainnollisesti tosivärikuvien avulla. Tosivärikuvien muodostumista on selitetty kohdassa Usein kysytyt kysymykset → Mitä tosivärikuvat ovat?.

TARKKAssa esitettävät tosivärikuvat tuotetaan Sinergise Ltd:n ylläpitämällä prosessointipalvelulla. SYKE on luonut palveluun Suomen olosuhteisiin soveltuvia tosivärivisualisointeja helpottamaan erityisesti vedessä näkyvien ilmiöiden havainnointia.

Tosivärikuvia on tarjolla vuodesta 2002 lähtien.

EsimerkkikuviaRidasjärvi ja vuosittainen makrofyyttikasvu. Vasemmalla toukokuun lopussa ja oikealla makrofyytit elokuussa, vuosi 2018.Tosivärikuvien avulla voi seurata havainnollisesti järvien levätilannetta, erityisesti niillä järvillä, joilla levää on vuosittain paljon.

  • No labels