Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvien käyttöoikeustiedot

TARKKAn karttaikkunan oikean alareunan infonapista saat näkyviin kuvan käyttölupatiedot sekä oikeanlaisen viittauksen avoinna olevaan tuote- tai tosivärikuvaan. Kuvia saa käyttää vapaasti, kunhan oikeanlaiset lähdetiedot mainitaan kuvan yhteydessä.

Käyttölupa

SYKEn tarjoamat satelliittituotteet kuuluvat avoimen tietoaineiston käyttöluvan  piiriin.

Lähdemerkinnät

Aineistot ovat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Paikkatieto- ja kaukokartoitusjärjestelmä -ryhmän sekä Geoinformatiikkatutkimusryhmän tuottamia. Satelliittikuvatulkinnat tehdään käyttäen useita NASAn, NOAAn ja EU:n Copernicus-ohjelman Sentinel-sarjan instrumentteja. Tällä hetkellä havainnointiin käytetään Sentinel-2 (ESA), Sentinel-3 (ESA), Landsat-8 (NASA) ja TERRA MODIS (NASA) -satelliitti-instrumentteja. Aiemmin ovat olleet käytössä myös NOAA-AVHRR (NOAA), AQUA/TERRA MODIS (NASA), ENVISAT MERIS (ESA), RADARSAT (CSA) ja AMSR-E (NASA) -instrumentit. ENVISAT MERIS- sekä Sentinel-2 -kuvat on ladattu Copernicus-ohjelman arkistopalvelimilta. Landsat-8 -kuvat ja osa AQUA MODIS -kuvista on ladattu NASAn arkistoista. Ilmatieteen laitos on vastaanottanut NOAA-AVHRR- ja AQUA/TERRA MODIS-kuvat.

SYKE on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin. Tosivärikuvia hyödynnettäessä täytyy mainita myös alkuperäisen datan toimittaja.

Esimerkiksi tosivärikuville

  • Sentinel-2 ja Sentinel-3 -tosivärikuville: "Sisältää muokattua Copernicus-dataa, SYKE (vuosi)",
  • Landsat-8 -tosivärikuville: " USGS/NASA Landsat Program, SYKE (vuosi) " tai
  • Envisat MERIS -tosivärikuville: "Alkuperäinen data Euroopan avaruusjärjestö, SYKE (vuosi)".

Esimerkiksi SYKEn vedenlaatuaineistoille

  • Sentinel-2-aineistoihin perustuva sameus: "SYKE-aineisto, sisältää muokattua Copernicus-dataa (vuosi)",
  • Landsat-8 aineistoihin perustuva sameus: "SYKE-aineisto, USGS/NASA Landsat Program (vuosi)",
  • Sentinel-3-aineistoihin perustuva pintalämpötila: "SYKE-aineisto, sisältää muokattua Copernicus-dataa (vuosi)",
  • NOAA AVHRR -aineistoihin perustuva pintalämpötila: "SYKE-aineisto,  alkuperäinen data NOAA AVHRR (vuosi)" tai
  • Envisat MERIS -aineistoihin perustuva vedenlaatuaineisto: "SYKE-aineisto, alkuperäinen data Euroopan avaruusjärjestö (vuosi)".


Tieteellisten julkaisujen viittauksia varten lisätietoja saa tukipalvelusta:  eotuki (at) syke.fi .

  • No labels