Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

TARKKAn oletusnäkymänä ovat viimeisimmät tosivärikuvahavainnot eri instrumenteilta. Muut satelliittiaineistot valitaan vasemman ylänurkan aineistovalikosta

Muita käyttöliittymän toimintoja ovat päivämäärän valinta, aineistojen näkymävalinnat, paikan haku sekä navigointi kartalla.


Käyttöliittymän toiminnot.