Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KoosteVuodetLisätietoa
Sameushavainnot kesäjaksolta (sameuden kausikoosteet)2015–2018Kooste pilvettömistä S2-satelliittisarjan (60 m) sameushavainnoista avomerien, rannikon ja järvien tila-arvioalueilta. Koosteen vuotuinen ajanjakso on avomerialueilla ja järvillä 1.6-30.9., rannikon vesimuodostumilla 1.7-7.9.
Pintalevähavaintojen kausikoosteet2003–>Koostettu vuosittain heinä- ja elokuun pintalevähavainnoista. Instrumentti vaihtelee vuosittain: 2003-2011 MERIS, 2012-2016 MODIS, 2016→ OLCI , ja OLI.
Jokien vaikutusalueet2003-2011ENVISAT/MERIS havaintojen ajalta, perustuu pääasiassa keväisiin sameushavaintoihin, jotka on luokiteltu neljään luokkaan, resuspensioajanjaksot karsittu
a-klorofyllin geometriset keskiarvot2003-2011, 2016-2018Kooste pilvettömistä Itämeren alueen a-klorofyllihavainnoista HELCOM-tila-arviossa käytetty kesäajanjakso käytetylle vuotuiselle kesäajanjaksolle 1.6.-30-.9.. Instrumentti vaihtelee vuosittain: 2003-2011 : MERIS, 2016->: OLCI2016→ OLCI.
Maanpeitteen indeksikoosteita (NDVI, NDTI, NDSI, NDMI, NDBI)2017-Kooste on tuotettu Sentinel-2 -satelliitin pilvettömistä havainnoista.