Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TARKKA-palvelussa olevat tarkan maastoerotuskyvyn Sentinel-2 ja Landsat-8 -tosivärikuvat latautuvat usein tarkentaessa kuvaa lähelle. Nämä kuvat eivät kata leveyssuunnassa koko Suomen ja Itämeren aluetta päivittäin, vaan noin 200-300m levyisiä alueita.

PäivämääräMuutokset TARKKAssa
25-26.8 &
1-2.9.2020
Copernicus-palveluissa huoltokatkoksia, jotka vaikuttavat datan saatavuuteen TARKKAan. Lisätietoa: https://scihub.copernicus.eu/news/News00735

26.6.2020

TARKKA 3 vuotta 

25.5.2020Maanmittauslaitoksen geokoodauspalvelu otettu käyttöön TARKKAn hakutoiminnossa.
18.5.2020TARKKAn uusi versio julkaistu (https://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tarkka/ ). Sisältää etusivun ja ulkonäkömuutoksia sekä pieniä toiminallisuusmuutoksia.
13.5.2020TARKKA beta julkaistu testikäyttöön (https://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tarkka_beta/ ). Sisältää etusivun ja ulkonäkömuutoksia sekä pieniä toiminallisuusmuutoksia.
13.5.2020Vertailuasemat on lisätty mukaan SYKEn hakurajapintaan ja sen myötä TARKKAn hakutoimintoon. Esim. "Länsi-Tonttu".
7.4.2020SeaLaBio-projektin mallinnuksen lähtöaineistot lisätty TARKKAan.
31.3.2020SeaLaBio-projektin mallinnetut CDOM-aineistot lisätty TARKKAan.
23.3.2020Pintalämpötilan historialliset aineistot vuosilta 2004-2011 lisätty TARKKAan.
31.1.2020PINTA-palvelu poistuu käytöstä.
28.1.2020Ns. "haitaritoiminto" lisätty pitkien tuote- ja tasolistojen hallintaa helpottamaan.
24.1.2020Itämeren rantaviiva-aineisto lisätty lisäaineistoihin HELCOM:n rajapinnalta (https://helcom.fi/baltic-sea-trends/data-maps/ ). Rantaviiva on oletuksena näkyvissä kaikissa tuotenäkymissä. Indeksikoosteilla Itämeren alue ja järvet on "täytetty" sinisellä. Järviaineistot muutettu näkymään oletuksena järvien jäät -tuotteelle ia indeksikoosteille.
17.1.2020Vertailuasemien aikasarjojen päivitys TARKKAssa. Datasettiin tuli mukaan pintalämpötila ja a-klorofylli. Aikasarjojen esitystapa muutettu dynaamiseksi. Aikasarjoissa esiintyviä keväisistä jäätilanteista johtuvia virheitä on poistettu järvijää-tuotteen avulla.
18.12.2019Lumipeite- ja järvien jäätuotteet lisätty TARKKAan.
19.12.2019TARKKAan lisätty tiedotus-popup-ikkuna, jossa kerrotaan ajankohtaisia tiedotteita, mm. keskitalvella tieto, ettei valo riitä optisille satelliiteille Suomen alueella.
18.12.2019Lumipeite- ja järvien jäätuotteet lisätty TARKKAan.
12.12.2019a-klorofyllin kausikoosteet sekä jokien vaikutusalueet 2003-2011 lisätty TARKKAan.
11.12.2019Erinäisten bugien ja ominaisuuksien korjaus, rajapintojen testaus.
4.10.2019TARKKAn hakutoimintoon lisätty VPD-vesialueiden nimihaku.
9.9.2019TARKKAn VPD-alueiden tasot muutettu läpinäkyviksi siten että vain reunaviivat näkyvät, kun aineisto lisätää satelliittiaineiston päälle.
9.7.2019Hakutoiminnon ensimmäinen versio lisätty TARKKAan. Käyttää tällä hetkellä MML:n geokoodauspalvelun BETA-versiota.
8.7.2019Pintalevän kausikoosteet 2003-2018 lisätty TARKKAan.
26.6.2019Keskiresoluution (300m, OLCI) levätuotteet lisätty TARKKAan tarkan resoluution kuvien kanssa yhdessä esitettäväksi.
10.5.2019Animaatiotaso ja PQD-projektin animaatiot lisätty TARKKAan.
16.4.2019TARKKAn pääsivulle osoiterivin muutos: päivämäärä mukaan osoiteriville.
4.4.2019Sentinel-2 -satelliitin sameustulkinnoista koostetut koostetuotteet lisätty TARKKAan.
3.4.2019Englanninkieliset Corine-luokat päivitetty englanninkieliseen TARKKAan (karttaa klikatessa avautuvassa popup-ikkunassa).
28.3.2019Dynaamiset aikasarjatoiminnot lisätty TARKKAan. Aluksi Helcom ICES- asema- ja kaukokartoitusdatojen yhdessä näyttämiseen.
14.3.2019Tosivärikuvien 1 päivän kooste vaihdettu TARKKAssa oletukseksi. On myös mahdollista valita kolmen päivän kooste.
8.3.2019Säädettävät värikartat vedenlaatutuotteille päivitetty 7-portaisiksi.
6.3.2019Pintalämpötilatulkinnat lisätty TARKKAan.
5.3.2019Envisat MERIS-instrumentin (300m) sameus- ja a-klorofyllitulkinnat lisätty TARKKAan.
15.2.2019Envisat-satelliittin MERIS-instrumentin (300m) tosivärikuvat lisätty TARKKAan.
12.2.2019Sentinel-3 -satelliittin OLCI-instrumentin (300m) tosivärikuvat lisätty TARKKAan.
1.2.2019Säädettävät värikartat vedenlaatutuotteille lisätty mukaan TARKKAan.
14.1.2019TARKKAan lisätty VPD-aluekohtainen kuvalista. Aluetta klikatessa kuvalistaan päivittyy ko. alueen kuvat.
7.1.2019TARKKAan lisätty oletuksena tosivärikuvien 3 päivän kooste. Myös yhden päivän kooste mahdollista valita.
21.12.2018Ympäristöseurannan uudet menetelmät (PQD) -projektin tuottamat mm. satelliitti- ja asemahavainnoista mallinnetut sameuden ja a-klorofyllin tulokset Säkylän Pyhäjärven ja Helsinki-Porkkalan alueilta lisätty TARKKAan.
19.12.2018Uusin (2018) Corine-maanpeitetulkinta päivitetty TARKKAan.
28.11.2018Historialliset Landsat-vuosikoosteet (1987, 1992, 1997) lisätty TARKKAan.
05.11.2018PINTA-palveluun on lisätty pintalevän koostetuotteita vuosilta 2003-2017 (MERIS-, MODIS- ja OLCI-istrumentteilta tulkittuna).
25.10.2018PINTA-palveluun on lisätty pintalevän koostetuote vuodelta 2018.
11.10.2018TARKKA-palveluun on lisätty tuotepikselit-aineisto, joka kuvaa järvialueita, joista saadaan tehtyä luotettavaa vedenlaadun tulkintaa tarkan erotuskyvyn instrumenteilta.
20.9.2018PINTA-palveluun on lisätty koosteaineistoja (jokivesien vaikutualueet ja chl-a:n geometriset keskiarvot) Envisat-satelliitin MERIS-instrumentilta vuosilta 2003-2010.
13.9. - 19.9.2018ESAn Sentinel3A-satelliitin SLSTR-instrumentin huoltotauko. Ko. ajanjaksolta ei tule pintalämpötilatuotteita (SST).
13.9.2018PINTA-palveluun on lisätty a-klorofyllin historiallisia aineistoja Envisat-satelliitin MERIS-instrumentilta vuosilta 2003-2010.
6.9.2018TARKKAn pääsivuun (kalenterisivu) voi viitata kuvan keskipisten koordinaattien avulla. Mahdollistaa esim. tuotteiden järvikohtaisen selaamisen.
5.9.2018Järvijäätuotteiden (LIE) näkyvyysongelma korjattu.
5.7.2018Keskiresoluution (300m OLCI) koko Itämeren kattava levätulkintojen tuotanto kesälle 2018 aloitettu.
5.7.2018Tarkan maastoerotuskyvyn levätulkinta julkaistu TARKKA-palvelussa. Aluksi demokuvia vuodelta 2017.
29.6.2018Uusi versio TARKKA-palvelusta julkaistu: Mukaan tuli koko havaintojakson kattava aikasarja tarkan maastoerotuskyvyn Sentinel 2 ja Landsat8 -satelliittien tosivärikuvista.
27.6.2018PINTA, englanninkieliset sivut korjattu.
18.6.2018PINTAan lisätty Sentinel3-satelliittin OLCI-instrumentin koko havaintojakson kattava aikasarja keskiresoluution tosivärikuvista.
24.5.2018TARKKAssa otettu käyttöön vedenlaatutuotteille aikariippuvat rajainnat. TARKKAan lisätty lisäaineistoiksi Corine-maanpeitetulkinta-aineisto.
13.5.2018PINTA-palveluun on lisätty sameusaineistoja Envisat-satelliitin MERIS-instrumentilta vuodelta 2011.
2.5.2018TARKKAan ja PINTAan uusi ESRIn harmaasävytaustakartta, OSM-kartta & ulkonäkömuutoksia.
25.4.2018Järvijäätuote (2017-) lisätty PINTAan.
22.3.2018Uusia tarkan maastoerotuskyvyn vedenlaatuaineistoja (sameus, humus, näkösyvyys) ja vertailuaikasarjoja vertailuasemilta lisätty TARKKAan. Lisäksi mukaan tuli VESLA-havainnoista lasketut keskiarvotuotteet eri vedelaatuparametreille.
16.3.2018Uusi versio TARKKAsta: ulkonäkömuutoksia, toiminnalisuusmuutoksia, mm. kalenterivalinta.
9.2.2018VESLA-havainnoista lasketut keskiarvotuotteet mukaan projektiryhmän sisäiseen TARKKAan.
9.2.2018Lumen kaukokartoitustuotteita lisätty PINTA-palveluun.
10.-16.1.2018Pintalämpötilatuotteita vuosilta 2012-2016 lisätty PINTA-palveluun.
29.9.2017PINTA-karttapalveluun julkaistu julkiseen käyttöön.
14.9.2017PINTA-karttapalvelu konvertoitu käyttämään OpenLayers3:sta ja julkaistiin testikäyttöön.
8.9.2017Lisätty TARKKAan mahdollisuus jakaa linki tiettyyn kuvana ja paikkaa (ns. ikilinkki)
29.6.2017Pintalämpötilojen ja pintalevälauttojen julkaiseminen aloitettiin PINTA-liittymän kautta. Myös historiallisia aineistoja julkaistiin pintalämpötiloista ja a-klorofyllistä.
29.6.2017PINTA-karttapalvelu pintalämpötilojen ja pintalevälauttojen esittämiseen julkaistiin ymäristöhallinnon sisäiseen käyttöön.
26.6.2017Julkinen TARKKA -karttapalvelu julkaistiin.
15.6.2017TARKKA -karttapalvelu julkaistiin Vesisen-projektiryhmän sisäiseen käyttöön.
  • No labels