Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Humus kuvaa liuenneen orgaanisen aineen määrää vedessä. Se on siis hajonnutta tai osittain hajonnutta eloperäistä ainetta, joka sisältää hiiltä. Satelliittihavainnoista tulkitun humuksen määrä on aineistona menetelmäkehitysvaiheessa ja rajapinnalla oleva aineisto kattaa esimerkkihavaintoja. Tulkinta perustuu NASAn Landsat8-satelliitin OLI-instrumentin havaintoihin (sekä Sentinel-2 sarjan MSI-instrumenttein, erillinen metadata) vuodesta 2016 lähtien. Tulkinta tehdään 60 metrin tarkkuudella.14.4.2016

  • No labels